mini-banner-10
mini-banner-07
mini-banner-06-2
mini-banner-06-1
mini-banner-03
mini-banner-05
mini-banner-02
mini-banner-01
edeidadeslugo-cinta2
edeidadeslugo-cinta

A asociación

Descobre en detalle a nosa asociación, os que somos e a que nos dedicamos.

A nosa historia

A “Asociación E-DEID@DES, para a integración laboral e social da muller” é unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002 do 22 de marzo reguladora do dereito de asociación.

A asociación foi creada en xuño do 2012, en colaboración con AELU (Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo) que xa ten 27 anos.

Ambas asociacións teñen un propósito común “apoiar a muller na súa plena integración na sociedade”:

  • AELU, faino dende o punto de vista de apoio a muller empresaria e emprendedora.
  • EDEIDADES, faino dende o punto de vista da formación e sensibilización da sociedade para a erradicación da violencia de xénero e a loita pola IGUALDADE.

Misión e Valor >